Aanmelding Parcivalschool

print mail social media

1.      Digitale aanmeldingsperiode: 27/04/2020 (9.30u) tot 15/05/2020 (17.00u).

2.      Toewijzing: Dit gebeurt op basis van de volgende ordeningscriteria:

·       5% van de vrije plaatsen wordt toegewezen op chronologie (= wie eerst aanmeldt/toepassing van de gewone afrondingsregels)

·       De rest wordt toegewezen op toeval.

3.      Bekendmaking resultaat: uiterlijk op 03/06/2020.

Ten laatste op 3 juni 2020 krijg je van de school een bericht van toewijzing (= je ticket voor inschrijving) of een bericht van rangschikking op de wachtlijst.

4.      Inschrijving in de school: tussen 08/06/2020 en 26/06/2020.

Met ‘een ticket voor inschrijving’ kom je naar de school voor de inschrijving.

Indien je je kind niet inschrijft tijdens deze periode, dan vervalt het ticket.

Als je kind op de wachtlijst staat, ontvang je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats op de wachtlijst. Je hoeft dan zelf niets te doen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt.

5.      Vrije inschrijvingsperiode: vanaf 08/06/2020.

Vanaf 8 juni 2020 is inschrijven op de school toegelaten zonder ticket als er nog vrije plaatsen zijn.

LET OP! Bij inschrijving in de school dien je het 'verslag M-Decreet' of het 'Informatiedocument inschrijving in scholen voor buitengewoon onderwijs' mee te brengen. Eén van deze documenten is noodzakelijk om de inschrijving met succes te laten gebeuren. Zo niet, kunnen we de inschrijving niet doorvoeren.

 

Capaciteit:

print mail social media