Aanmelding BuSO De Ark

print mail social media
  • Aanmeldingsperiode: 27/04/2020 (9.30 u.) tot 15/05/2020 (17.00 u.)
  • Bekendmaking resultaat: uiterlijk op 03/06/2020
  • Ordeningscriteria:
    • 5% van de vrije plaatsen wordt toegewezen op chronologie (= wie eerst aanmeldt/ toepassing van de gewone afrondingsregels)
    • De rest wordt toegewezen op toeval

    LET OP! Het 'verslag M-Decreet' of het 'Informatiedocument inschrijving in scholen voor buitengewoon onderwijs' dient u bij de inschrijving op school (tussen 27 april 2020 en 18 mei 2020) mee te nemen. Zonder één van beide documenten kunnen wij de inschrijving niet doorvoeren!

Capaciteit:

print mail social media